Siedem grzechów głównych


Obraz namalowany w 1485 roku, w technice olejnej na desce. Całość przedstawienia składa się z mniejszych scenek rodzajowych ułożonych koncentrycznie, w formie dużego okręgu. W centrum znajduje się przedstawienie Chrystusa. Wokół niego przedstawienia 7 grzechów głównych:
gniew-bójka dwóch sąsiadów
zazdrość- psy szczerzące kły z utkwionym wzrokiem w kość
chciwość- sędzia przyjmujący łapówkę
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu- scena uczty
lenistwo-kobieta odziana jak zakonnica budząca śpiącego mężczyznę
nieczystość- kochankowie obejmujący się w otwartym namiocie
pycha- dama przeglądająca się w lustrze trzymanym przez diabła, obok otwarta skrzynia z klejnotami

Cztery zewnętrzne okręgi poruszają temat śmierci, rzeczy ostatecznych. Pierwszy z nich patrząc od góry z lewej strony obrazuje sam moment śmierci. Widzimy mężczyznę który na łożu śmierci otrzymuje ostatnie sakramenty. Obok anioł z diabłem w oczekiwaniu na duszę zmarłego. Na kolejnych okręgach przedstawienie sądu ostatecznego oraz piekła i nieba.

Kuszenie św. Antoniego


Tryptyk, ukazujący pustelnicze życie św. Antoniego. Św. Antoni był egipskim opatem, żyjącym w III w.n.e. Obraz przedstawia postać świętego, jego walkę ze złem, nękającymi go demonami i pokusami. Na lewym panelu widzimy pustelnika unoszonego przez demony. Przedłużeniem tej sceny jest umęczona postać świętego, który dzięki pomocy dwóch mnichówprowadzony jest do celi. Środkowa część panelu ukazuje modlącego się Antoniego przed kurcyfiksem. Na trzeciej, prawej części Antoni walczy z kolejną pokusą doczesną, nagą kobietą wychodzącą zza konaru drzew, od której odwraca wzrok. Obraz niesie przesłanie kontemplacji i ascetycznego życia jako jedynej drogi do zbawienia i przeciwstawienia się złu tego świata.

Wóz z sianem


Tryptyk namalowany na zlecenie Bractwa Wspólnego Życia. Został namalowany ok. 1500-1502 roku. W 1570 roku obraz został zakupiony przez króla Hiszpanii Filipa II. Tryptyk łączy w sobie trzy wizje: raju, ziemi i piekła. Nawiązuje do flamandzkiego przysłowia:
świat jest wielkim wozem siana, każdy zgarnia z niego tyle, ile zdoła.
W centralnym miejscu obrazu widzimy wielki wóz siana, a na nim pięć osób oraz anioł i diabeł. Wokół wozu zgrupowany jest tłum osób z różnych warstw społecznych, od bogatych do biednych, którzy pragną dostać siano z wozu, wzajemnie się przepychając i tratując. Na samej górze poczynaniom ludzi przygląda się Bóg na chmurze. Symbolika tego obrazu jest bardzo wyraźna, wóz z sianem symbolizuje wartości materialne, pieniądze o które starają się wszyscy bez względu na status społeczny. Ludzie omamieni korzyściami materialnymi nie widzą nic poza sianem wozu, postaci na chmurze, aniołów. Zadowolone diabły w prawym rogu ciągną wóz prosto do piekła.

Ogród ziemskich rozkoszy


Tryptyk wykonany w tehcnice olejnej na desce, malowany w latach 1480-1490. Centralny panel -Ogród ziemskich rozkoszy mierzy 220 centymetrów wysokości przy 195 cm szerokości. Boczne panele – Ziemski Raj (Ogród Eden) (z lewej) i Piekło (z prawej) – mają 220 cm wysokości i po 95 cm szerokości każdy. Obecnie obraz znajduje się w Muzeum Prado w Madrycie. Po zamknięciu paneli bocznych ukazuje się ziemia w formie płaskiego dysku.

polecamy: kawa melitta drzwi szklane poszetka kabiny prysznicowe kraków ogrodzenia kraków